Par Clonable

Clonable - jūsu tīmekļa vietņu un interneta veikalu klonēšanas un lokalizēšanas rīks.

E-mail
info[@]clonable.net
Tālruņa numurs
+31 492 77 52 69
Adrese

Biznesa centrs Gemert
Scheiweg 26
5421 XL Gemert

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Clonable ("Clonable" un/vai "mēs") sniedz jums platformu, stingri ievērojot turpmāk izklāstītos noteikumus un nosacījumus, kas nav apspriežami un var tikt grozīti pēc Clonable pilnīga ieskata, par to paziņojot jums, ievērojot turpmāk izklāstītos noteikumus un nosacījumus.

Pieņemot un piekrītot šā platformas līguma noteikumiem un nosacījumiem ("Līgums"), (a) izvēloties "Es piekrītu" šiem noteikumiem un nosacījumiem, (b) pabeidzot reģistrācijas procesu (c) jebkādā veidā izmantojot platformu, piemēram, lejupielādējot vai augšupielādējot saturu vai izmantojot Clonable un/vai trešo personu sniegtos pakalpojumus, izmantojot platformu, jūs kļūstat par Clonable klientu un pieņemat turpmāk minētos noteikumus un nosacījumus un noslēdzat juridiski saistošu līgumu ar Clonable.

Šajā līgumā visas atsauces uz jums un/vai jūsu un/vai lietotāju un/vai klientu attiecas uz pusi, kas noslēdz šo līgumu ar Clonable.

Pārskats
Clonable sniedz noteiktus pakalpojumus mūsu tīmekļa vietnē www.Clonable.net (un citiem, iespējams, tulkotiem domēna vārdiem, piemēram, www.Clonable.lv u.c., ("Platforma"). Platforma nodrošina daudzfunkcionālu tulkošanas pakalpojumu, kas ļauj pārvērst vietējo vietni par daudzvalodu un/vai daudzvalstu vietni ("Clonable pakalpojums"). Līgums attiecas uz Clonable pakalpojumu. Viss saturs un pakalpojumi, kas ir pieejami platformā un nav bijuši pieejami turpmāk norādītajā datumā "Pēdējā pārskatīšana", tiks automātiski uzskatīti par Clonable pakalpojuma daļu, kad tie pirmo reizi būs pieejami platformā.

Noteikumu pieņemšana / Uzņemšana
Jūs nedrīkstat izmantot platformu, ja nepiekrītat līguma noteikumiem.

Turklāt jūs nedrīkstat izmantot platformu, ja (i) vietējie likumi un noteikumi aizliedz jums izmantot platformu; vai (ii) jūs neesat pilnībā spējīgs un pilnvarots noslēgt saistošu līgumu ar Clonable.

Izmantojot Platformu, jūs apliecināt un garantējat, ka jums ir tiesības, pilnvaras un spēja noslēgt šo Līgumu un ievērot visus tā noteikumus un nosacījumus.

Konfidencialitātes politika
Clonable 's informācijas aizsardzība un informācijas vākšana ir atspoguļota Clonable privātuma politikā(klikšķiniet šeit, lai iepazītos ar privātuma politiku). Jūs piekrītat, ka Clonable izmanto jūsu informāciju saskaņā ar konfidencialitātes politiku.

Reģistrācija
Pakalpojuma Clonable un platformas izmantošanas nosacījums ir tas, ka jūs esat tīmekļa vietnes, saistībā ar kuru jūs izmantojat platformu, Clonable pakalpojumu, likumīgais īpašnieks. Nosacījums ir arī tas, ka jums pieder viss ar to saistītais intelektuālais īpašums (vai tīmekļa vietnes īpašnieka juridiskais pārstāvis).

Lai izmantotu Clonable pakalpojumu un platformu, jums ir jāreģistrējas vietnē Clonable. Lai reģistrētos vietnē Clonable, jums ir jānorāda derīga e-pasta adrese (kas tiks izmantota kā unikāls jūsu konta identifikators), jūsu vārds un parole.

Jūs esat atbildīgs par savas paroles un konta konfidencialitātes saglabāšanu un piekrītat nenodot, nepiedāvināt vai citādi nenodot savu e-pasta adresi vai paroli nevienai trešajai pusei, lai tā izmantotu Clonable pakalpojumu un platformu vai piekļūtu tiem.

Jūs arī esat pilnībā atbildīgs par visām darbībām, kas tiek veiktas jūsu kontā. Jūs jebkurā laikā varat mainīt paroli vai citu konta informāciju, sekojot norādījumiem, kas pieejami jūsu profila lapā.

Jūs piekrītat mums nekavējoties ziņot par jebkuru neatļautu konta izmantošanu vai jebkuru citu drošības pārkāpumu saistībā ar jūsu kontu vai Clonable pakalpojumu, kā arī nodrošināt, ka katras sesijas beigās jūs "izrakstāties" / aizverat savu kontu (ja piemērojams).

Izmantojot Clonable pakalpojumu un platformu, jūs piekrītat: (i) sniegt noteiktu aktuālu, pilnīgu un precīzu informāciju par jums, kad to pieprasa platforma, un (ii) uzturēt un atjaunināt šādu informāciju, lai tā būtu aktuāla, pilnīga un precīza. Ja sākotnējās reģistrācijas laikā jūsu sniegtā informācija ir nepareiza, Clonable patur tiesības nekavējoties slēgt jūsu kontu un jūsu tiesības izmantot Clonable pakalpojumu un platformu.

Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas rodas, ja jūs neievērojat kādu no iepriekš minētajiem pienākumiem.

Maksājums
Dažādās maksas struktūras un maksa, kas maksājama par Clonable pakalpojumu, ir norādītas platformā ("Maksa") vai arī norādītas atsevišķā līgumā, kas noslēgts ar Jums kā klientu. Clonable pakalpojumus Clonable sniegs pēc tam, kad Clonable būs apstiprināta tiešsaistes reģistrācija un pilnībā samaksāta attiecīgā maksa par Clonable pakalpojumu, kā norādīts platformā vai īpašā līgumā, kas noslēgts ar jums kā klientu.

Gadījumā, ja jūs nesamaksājat jebkādu maksu, kas jums pienākas, cita starpā, maksas atgriešanas, krāpšanas, atteiktas kredītkartes vai jebkāda cita iemesla dēļ, Clonable ir tiesības nekavējoties apturēt vai pārtraukt jūsu piekļuvi Platformai un Clonable pakalpojumiem, neskarot tiesības atgūt no jums visas pienākošās summas vai jebkuras citas Clonable pieejamās tiesības vai tiesiskās aizsardzības līdzekļus.

Clonable patur tiesības laiku pa laikam mainīt savu maksājumu politiku un maksu par Clonable pakalpojumiem, un šādas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties. Visas komisijas maksas un citi maksājumi ir jāmaksā platformā norādītajā valūtā. Ja nav norādīta valūta, visas Maksas ir norādītas EUR, un tajās nav iekļauti visi attiecīgajā jurisdikcijā piemērojamie nodokļi (tostarp, bet ne tikai PVN, ja piemērojams).

Jūs piekrītat maksāt Clonable maksu par visiem Clonable pakalpojumiem, kas iegādāti no Clonable. Jūs arī piekrītat, ka esat atbildīgs par visu piemērojamo nodokļu nomaksu, kas maksājami attiecīgajā jurisdikcijā, kurā līgums tiek noslēgts.

Maksājumi par Clonable pakalpojumiem tiek veikti, izmantojot drošu trešās puses tīmekļa vietni. Tomēr jūs atzīstat un piekrītat, ka interneta pārraides nevar garantēt pilnīgu drošību vai privātumu un ka jebkuru jūsu sniegto informāciju (tostarp kredītkartes informāciju) var izlasīt un/vai pārtvert trešā persona. Clonable nav atbildīgs par datu pārtveršanu un/vai uzlaušanu vai citu nesankcionētu piekļuvi jūsu sniegtajai informācijai Clonable pakalpojumu vajadzībām.

Licence Clonable pakalpojuma izmantošanai un piekļuvei tam
Ar šo Clonable piešķir jums un jūs ar šo akceptējat personisku, nenododamu, neekskluzīvu licenci ("Licence") platformas izmantošanai, lai piekļūtu Clonable pakalpojumam.

Viss intelektuālais īpašums (tostarp, bet ne tikai, autortiesības, komercnoslēpumi, preču zīmes, patenti u. c.), kas ir ietverts Platformā vai ietverts un/vai ir saistīts ar to (tostarp, bet ne tikai, programmatūras kods, lietotāja rokasgrāmatas un visa pārējā dokumentācija), ir un paliek Clonable ekskluzīvs īpašums. Nekas šajā Līgumā un/vai Licences piešķiršana nenozīmē atteikšanos no Clonableintelektuālā īpašuma saskaņā ar jebkuru likumu.

Licence neattiecas uz platformas, Clonable pakalpojuma vai tā satura tālākpārdošanu vai komerciālu izmantošanu, šīs platformas, Clonable pakalpojuma vai tā satura atvasinātu izmantošanu, kā arī uz datu ieguves, robotu vai līdzīgu datu vākšanas un ieguves rīku izmantošanu. Platformu, Clonable pakalpojumu vai jebkuru tā daļu nedrīkst reproducēt, pavairot, kopēt, pārdot, tālāk pārdot, apmeklēt vai citādi izmantot komerciālos nolūkos bez Clonable rakstiskas piekrišanas. Turklāt jūs nedrīkstat kopēt vai atdarināt nevienu platformas dizaina vai izskata un izjūtas daļu vai visu platformu. Tos aizsargā intelektuālais īpašums.

Laiku pa laikamClonable platformā var izlaist jaunus rīkus un resursus vai ieviest citus platformas pakalpojumus un/vai funkcijas. Uz visiem jaunajiem pakalpojumiem un funkcijām attieksies šis Līgums, kā arī jebkādi papildu lietošanas noteikumi, ko mēs varam izdot šiem konkrētajiem pakalpojumiem vai funkcijām.

To, kas uzskatāms par platformas ļaunprātīgu izmantošanu, pēc saviem ieskatiem noteiks Clonable. Clonable patur tiesības slēgt jūsu kontu, ja Clonable konstatē, ka esat pārkāpis šo Līgumu.

Satura izmantošanas ierobežojumi
Jūs atzīstat, ka Platforma var saturēt informāciju, programmatūru, fotoattēlus, video, tekstu, grafiku, mūziku, skaņas vai citus materiālus (kopā saukti "Saturs"), kas ir aizsargāti ar autortiesībām, patentiem, preču zīmēm, komercnoslēpumiem vai citām īpašumtiesībām, un ka šīs tiesības ir spēkā esošas un aizsargātas visās formās, nesējos un tehnoloģijās, kas pastāv pašlaik vai tiks izstrādātas nākotnē. Visu saturu kopā kā kopdarbu aizsargā Nīderlandes autortiesību likumi, un mums pieder autortiesības uz šāda satura atlasi, koordināciju, sakārtošanu un uzlabošanu. Satura pārveidošana vai izmantošana jebkādiem citiem mērķiem, tostarp šāda satura izmantošana jebkurā citā tīmekļa vietnē vai datortīkla vidē, ir stingri aizliegta. Ja vien mēs iepriekš rakstveidā skaidri nav atļāvuši citādi, jūs piekrītat neatkārtot, neizplatīt, nepārdot, nepārdot, nemodificēt, neiznomāt, neizīrēt, neizīrēt, neiznomāt, neizsniegt, nepielāgot, netulkot, neveidot atvasinātus darbus (pilnībā vai daļēji), nedekompilēt, nedemontēt, nedemontēt vai citādi pilnībā vai daļēji nesamazināt platformu vai pakalpojumu Clonable, tostarp saturu.

Clonable nosaukums un logotips ir Clonable intelektuālais īpašums. Visas pārējās platformā redzamās preču zīmes ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Mūsu partneriem var būt arī papildu īpašumtiesības uz saturu, ko tie dara pieejamu, izmantojot Clonable pakalpojumu un platformu. Mums piederošos reģistrētos vai nereģistrētos tirdzniecības nosaukumus, preču zīmes un pakalpojumu zīmes nedrīkst izmantot saistībā ar jebkuru produktu vai pakalpojumu, kas nav mūsu īpašums, tādā veidā, kas varētu izraisīt sajaukšanu. Nekas Platformā netiek interpretēts kā netiešs, netiešs vai citāds apliecinājums, kas piešķir licenci vai tiesības izmantot jebkuru no mūsu tirdzniecības nosaukumiem, preču zīmēm vai pakalpojumu zīmēm bez mūsu skaidras iepriekšējas rakstiskas piekrišanas.

Produkta kvalitāte
Clonable cenšas būt pēc iespējas precīzāks. Tomēr Clonable negarantē, ka jūsu tīmekļa vietnē sniegtie produktu apraksti, teksti un/vai cita tulkotā informācija ir precīzi, pilnīgi, uzticami, aktuāli un/vai bez kļūdām. Neatkarīgi no iepriekš minētā atteikuma attiecībā uz kvalitāti Clonable izmantos jūsu vietnes lietotāja uzvedību, lai uzlabotu Clonable pakalpojuma produkta kvalitāti, taču tam nav pienākuma to darīt. Jūs piekrītat, ka ne Clonable, ne tās saistītie uzņēmumi un pakalpojumu sniedzēji nav atbildīgi par neprecīzu, nepilnīgu, neuzticamu vai kļūdainu darbību saistībā ar Clonable pakalpojumiem un tulkoto informāciju, kas ietverta jūsu vietnē.

Materiāli, kas iesniegti, izmantojot platformu
"Materiāli, kas iesniegti, izmantojot Clonable pakalpojumu un platformu" definīcija šajā dokumentā ir datu, informācijas, teksta, programmatūras, skaņas failu, attēlu, fotogrāfiju, grafikas, video, ziņojumu, datņu, saišu vai jebkādu citu materiālu ("Materiāli") kopums un visi dati, informācija, teksts, programmatūra, skaņas faili, attēli, fotogrāfijas, grafikas, video, ziņojumi, faili, saites vai jebkādi citi materiāli ("Materiāli") jūsu tīmekļa vietnē, neatkarīgi no tā, vai tie ir skenēti, aizsargāti ar paroli vai citādi. Materiāli tiks pakļauti Clonable pakalpojumam, kas ietvers materiālu nodošanu trešai pusei, lai mēs varētu veikt Clonable pakalpojumu. Jūs piekrītat, ka, publicējot materiālus Platformā, jūs automātiski piešķirat Clonable un tās tiesību pārņēmējiem un cesionāriem neekskluzīvu, vispasaules, bezatlīdzības, beztermiņa, neatsaucamu un neatsaucamu licenci izmantot, lejupielādēt un drukāt, rādīt, pārveidot, publicēt un pielāgot materiālus pilnībā vai daļēji, lai veiktu Clonable pakalpojumu. Jūs esat pilnībā atbildīgs par visiem materiāliem, ko sūtāt, publicējat vai izplatāt, izmantojot Platformu, tostarp, bet ne tikai, par savu e-pasta paziņojumu, informācijas, atsauksmju, lietotāju vērtējumu, fotogrāfiju vai grafiku saturu, kas publicēti vai saistīti materiāli. Iesūtot materiālus savā tīmekļa vietnē, jūs apliecināt un garantējat, ka jums pieder visas tiesības, īpašumtiesības un intereses uz šādiem materiāliem un jebkādām šajos materiālos iekļautajām līdzībām.

Jūs atzīstat un piekrītat, ka (a) mēs paturam tiesības (bet mums nav pienākuma) pārskatīt materiālus, pirms atļaujam tos publicēt vai citādi uzglabāt Platformā saistībā ar Clonable pakalpojumu; un (b) mēs pēc saviem ieskatiem varam veikt vienu vai vairākas no šādām darbībām: (i) uzraudzīt materiālu iesniegšanu; (ii) mainīt, dzēst vai atteikt publicēt vai atļaut publicēt vai uzglabāt jebkādus materiālus; un/vai (iii) izpaust jebkādus materiālus vai jebkādu saziņu Platformā un to nosūtīšanas apstākļus: (a) trešajām personām, lai nodrošinātu Clonable pakalpojuma un platformas darbību; (b) ievērotu piemērojamos tiesību aktus; (c) atbildētu uz valdības pieprasījumiem; (d) izpildītu spēkā esošus tiesas procesus; (e) aizsargātu Clonable, platformas apmeklētāju vai sabiedrības tiesības, privātumu, drošību vai īpašumu; (f) ļautu mums izmantot pieejamos tiesiskās aizsardzības līdzekļus vai ierobežotu zaudējumus, kas mums var rasties; un/vai (g) izpildīt Līgumu; un/vai (iv) nodot Materiālus attiecīgajām iestādēm un finanšu iestādēm, ja Clonable pēc saviem ieskatiem konstatē, ka: (a) jūs mēģināt apkrāpt Clonable; (b) jūs iesaistāties krāpnieciskā darbībā vai citā aizliegtā darījumā; (c) jūs iesaistāties noziedzīgā darbībā; vai (d) Materiāliem ir naidīgs raksturs.

Nekādā gadījumā mēs vai kāds no mūsu darbiniekiem, amatpersonām, direktoriem, akcionāriem, pārstāvjiem, pārstāvjiem vai saistītajiem uzņēmumiem nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījusi jūsu paļaušanās uz Materiāliem. Turklāt mēs nekontrolējam un neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, ja kāda trešā persona izmanto (tostarp, bet ne tikai pārpublicē) vai nepareizi izmanto informāciju, kas brīvprātīgi publiskota, izmantojot jebkuru Clonable pakalpojuma un platformas daļu.

Ievērojot šī Līguma noteikumus, jūs nedrīkstat augšupielādēt, glabāt, izplatīt, pārsūtīt, rādīt, izpildīt, darīt pieejamus vai citādi darīt zināmus sabiedrībai jebkādus materiālus, uz kuriem jums nepieder nepieciešamās tiesības. Jo īpaši jebkura ar autortiesībām aizsargātu materiālu neatļauta izmantošana jūsu materiālos (tostarp reproducēšana, izplatīšana, pārveidošana, pielāgošana, publiska demonstrēšana, publiska demonstrēšana, atvasinātu darbu sagatavošana, publiskošana vai citāda publiskošana, izmantojot Platformu) var pārkāpt trešo personu tiesības un ir stingri aizliegta. Jebkurš šāds pārkāpums var izraisīt Līguma un jūsu piekļuves platformai izbeigšanu, kā arī attiecīgā tiesību īpašnieka vai viņa vārdā pret jums var tikt ierosināta civiltiesiska vai krimināltiesiska procedūra.

 

Saites uz trešo pušu vietnēm

Platforma var saturēt saites vai trešo personu saturs var saturēt saites uz citām vietnēm vai resursiem. Tā kā mēs nekontrolējam šādas vietnes un resursus, jūs atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi par šādu ārējo vietņu vai resursu pieejamību un neatbalstām tās, kā arī neesam atbildīgi par jebkādu saturu, reklāmu, produktiem, pakalpojumiem vai citiem materiāliem (kopā saukti "Trešo personu materiāli"), kas pieejami vai iekļauti šādās vietnēs vai resursos. Jūs saprotat, ka varat saskarties ar trešo personu materiāliem, kas ir aizskaroši, nepieklājīgi vai nepieņemami. Jūs arī atzīstat un piekrītat, ka mēs neesam tieši vai netieši atbildīgi par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas tieši vai netieši radušies, izmantojot vai paļaujoties uz jebkuras trešās puses materiāliem, kas pieejami jebkurā šādā vietnē vai resursā, vai izmantojot šādu vietni vai resursu.

 

Pieejamība

Clonable apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu Clonable pakalpojumus un piekļuvi platformai 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā. Tomēr būs gadījumi, kad piekļuve platformai tiks pārtraukta, lai veiktu apkopi, modernizāciju un remontu, ko jūs atzīstat par nepieciešamu Clonable funkciju, vai arī telekomunikāciju savienojumu un iekārtu kļūmju dēļ, kas ir ārpus Clonable kontroles, Clonable neuzņemas atbildību par jebkādiem iespējamiem ieņēmumu zaudējumiem.

 

Clonable var uz laiku vai pastāvīgi mainīt vai pārtraukt platformas vai jebkuras tās daļas darbību, brīdinot jūs par to vai nebrīdinot.

 

Garantijas lietotājiem, saistības sniegt kompensāciju un atteikšanās no tām

Jūs apliecināt un garantējat, ka: (a) jums pieder intelektuālais īpašums vai esat ieguvis(-usi) visas nepieciešamās licences un atļaujas, lai izmantotu Materiālu saskaņā ar savu lietojumu saistībā ar platformu vai kā citādi atļauts saskaņā ar Līgumu; (b) jums ir tiesības, kas nepieciešamas, lai piešķirtu Līgumā noteikto licenci. (c) esat saņēmis atļauju no visām jūsu Materiālā attēlotajām personām izmantot jūsu Materiālu, kā noteikts Līgumā, tostarp izplatīt, publiski demonstrēt, publiski izpildīt un reproducēt Materiālu; un (d) jūsu Materiāls nepārkāpj vai nepārkāpj intelektuālā īpašuma vai citas īpašumtiesības, tostarp jebkuras personas, uzņēmuma vai organizācijas vai citas trešās personas tiesības uz publicitāti vai privātumu.

 

Jūs piekrītat atlīdzināt un pasargāt Clonable un tās akcionārus, meitasuzņēmumus, filiāles, vadītājus, aģentus, darbiniekus, līdzbrenderus vai citus partnerus un licenču izsniedzējus no jebkādām prasībām vai pretenzijām, tostarp pamatotām advokātu izmaksām, kas radušās jūsu materiāla dēļ, jūsu platformas lietošanu, jūsu savienojumu ar platformu, jebkādām pretenzijām par to, ka jūsu materiāls ir nodarījis kaitējumu kādam citam, jebkādiem darījumiem starp jums un jebkuru citu personu, kas reklamējas vai reklamē, izmantojot platformu, jūsu līguma noteikumu pārkāpumiem vai jebkādu tiesību, tostarp intelektuālā īpašuma tiesību, pārkāpumiem.

 

Garantiju noraidīšana

Jūs skaidri saprotat un piekrītat, ka, ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti:

 

Clonable nodrošina platformu un saturu "tādu, kāds tas ir", bez jebkādām garantijām - tiešām, netiešām, netiešām, likumā noteiktām vai citām, tostarp netiešām garantijām par īpašumtiesībām, tiesībām uz īpašumu, to neierobežošanu, komerciālo piemērotību vai piemērotību konkrētam mērķim. Neierobežojot turpmāk minēto, Clonable un tās licences devēji negarantē, ka (a) platforma un saturs atbildīs jūsu prasībām vai būs pastāvīgi pieejami, nepārtraukti, bez pārtraukumiem, bez laika, droši vai bez kļūdām; (b) rezultāti, kas tiks iegūti, izmantojot platformu un saturu, būs efektīvi, precīzi vai uzticami; (c) platformas un satura kvalitāte atbildīs jūsu cerībām; vai ka (d) platformā vai saturā tiks izlabotas jebkādas kļūdas vai izlaidumi. Ne mutiski, ne rakstiski sniegts padoms vai informācija, ko esat saņēmis no Clonable vai izmantojot Platformu un Saturu, nerada nekādas garantijas, kas nav skaidri norādītas Noteikumos.

 

Clonable īpaši atsakās no jebkādas atbildības attiecībā uz jebkādām darbībām, kas izriet no lietotāja veiktās platformas lietošanas vai dalības platformā un kas izriet no platformas un tās satura. Jebkurš saturs, kas lejupielādēts, izmantojot Clonable pakalpojumu, ir pieejams vai citādi iegūts, izmantojot platformu, tiek lejupielādēts pēc jūsu ieskatiem un uz jūsu pašu atbildību, un jūs pats esat atbildīgs par jebkādiem lejupielādes rezultātā radītiem datorsistēmas bojājumiem vai datu zudumiem. Clonable neuzņemas nekādu atbildību par datorvīrusiem vai līdzīgiem kodiem, kas no platformas lejupielādēti lietotāja datorā.

 

Clonable neuzņemas nekādu atbildību par trešo pušu nodrošinātajām platformām vai materiāliem, kuriem var piekļūt, izmantojot saistītās vietnes. Clonable nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz šādām trešajām pusēm, to saturu vai platformu, un neuzņemas nekādu atbildību par tām. Jebkuru darījumu ar šādām trešām personām lietotājs veic uz savu risku.

 

Vadītāji, saimnieki, dalībnieki, moderatori un citas trešās personas nav pilnvaroti Clonable pārstāvji, un viņu viedokļi ne vienmēr atspoguļo Clonable viedokli. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Clonable nav atbildīgs par materiāliem, kas izriet no intelektuālā īpašuma tiesībām, neslavas celšanas, privātuma, publicitātes, nepieklājības vai citiem likumiem. Clonable arī atsakās no jebkādas atbildības attiecībā uz jebkura materiāla izmantošanu, ļaunprātīgu izmantošanu, nozaudēšanu, zaudēšanu, pārveidošanu vai nepieejamību.

 

Clonable neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kas jums var rasties, ja kāds cits ar vai bez jūsu ziņas izmanto jūsu paroli, kontu vai konta informāciju saistībā ar platformu.

 

Atbildības ierobežošana

Nekādā gadījumā Clonable, tās akcionāri, vadītāji, direktori, darbinieki, partneri, licenču izsniedzēji vai piegādātāji nav atbildīgi jums vai jebkurai citai personai par jebkādiem īpašiem, nejaušiem, netiešiem, izrietošiem vai sodāmiem zaudējumiem, tostarp par zaudējumiem, kas radušies lietošanas, datu vai peļņas zuduma dēļ, neatkarīgi no tā, vai tos varēja paredzēt, vai ne, vai arī Clonable ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību, vai pamatojoties uz jebkādu atbildības teoriju, tostarp līguma vai garantijas pārkāpumu, nolaidību vai citu deliktu, vai jebkuru citu prasību, kas izriet no Platformas vai Satura izmantošanas vai piekļuves Platformai vai Saturam vai saistībā ar tiem. Nekas šajos noteikumos neierobežo vai neizslēdz Clonableatbildību par Clonable vai tās darbinieku rupju nolaidību vai tīšu pārkāpumu, kā arī par nāvi vai miesas bojājumiem.

 

Clonableun tās akcionāru, saistīto uzņēmumu, licences devēju un piegādātāju kopējā atbildība saskaņā ar šo līgumu vai saistībā ar to ir ierobežota līdz mēneša maksai, kas noteikta līgumā starp Clonable un jums. Šis ierobežojums ir spēkā pat tad, ja Clonable ir bijis informēts par šādu zaudējumu iespējamību, un neatkarīgi no tā, ka nav sasniegts būtisks jebkura ierobežota tiesiskās aizsardzības līdzekļa mērķis.

 

Saistības attiecībā uz patentētu informāciju

 

Jūs atzīstat, ka Clonable ir ekskluzīvas tiesības, īpašumtiesības un intereses uz intelektuālo īpašumu, kas attiecas uz Platformu un Clonable pakalpojumiem. "Intelektuālais īpašums" ir autortiesības, morālās tiesības, preču zīme, patents, komercnoslēpums, negodīgas konkurences un visas citas intelektuālās un īpašumtiesības, tostarp, bet ne tikai, tiesības, kas izriet no Clonable Pakalpojumiem un Platformas.

 

Jūs atzīstat, ka jums nav nekādu tiesību, īpašumtiesību vai interešu uz Platformas Intelektuālo īpašumu, tostarp jebkādu saturu, kas izriet no daudzfunkcionālā tulkošanas pakalpojuma, kas ļauj pārvērst jūsu vietējo vietni daudzvalodu tīmekļa vietnē, izņemot tiesības izmantot šādu Intelektuālo īpašumu Platformā, kā skaidri noteikts šajā Līgumā. Jūs darīsiet visu nepieciešamo, lai aizsargātu šajā 16. punktā noteiktās Clonable tiesības, un pēc Clonable pieprasījuma veiksiet visas nepieciešamās darbības, lai aizsargātu Clonableīpašumtiesības uz šīm tiesībām, tostarp, bet ne tikai, noformēsiet visus dokumentus.

 

Clonable pakalpojuma izbeigšana un maiņa

Jūs piekrītat, ka mēs pēc saviem ieskatiem varam izbeigt jūsu paroles, konta (vai jebkuras tā daļas) vai pakalpojuma Clonable un Platformas izmantošanu, kā arī dzēst un izmest jebkādus Platformas materiālus jebkāda iemesla dēļ, tostarp, bet ne tikai, ja mēs uzskatām, ka esat pārkāpis vai rīkojies neatbilstoši Līguma burtam vai garam. Mēs arī pārtrauksim jūsu konta darbību, ja saņemsim ticamu informāciju par jebkāda likuma pārkāpumu, un šādos gadījumos sadarbosimies ar tiesībaizsardzības iestādēm. Mēs varam arī pēc saviem ieskatiem un jebkurā laikā pārtraukt Clonable pakalpojuma vai jebkuras tā daļas sniegšanu ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs piekrītat, ka jebkura jūsu piekļuves platformai pārtraukšana saskaņā ar jebkuru Līguma noteikumu var tikt veikta bez iepriekšēja brīdinājuma, un atzīstat un piekrītat, ka mēs varam nekavējoties deaktivizēt vai dzēst jūsu kontu un visu saistīto informāciju un failus jūsu kontā un/vai novērst jebkādu turpmāku piekļuvi šādiem failiem vai pakalpojumam Clonable. Jūs arī piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādiem jūsu piekļuves Platformai pārtraukšanas gadījumiem.

 

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un laiku pa laikam, uz laiku vai pastāvīgi, pilnībā vai daļēji: (a) mainīt vai pārtraukt Clonable pakalpojumu, tostarp, bet ne tikai, (i) ierobežot Clonable pakalpojumu pieejamības ilgumu, (ii) ierobežot atļauto Clonable pakalpojumu izmantošanu un (iii) ierobežot vai izbeigt Lietotāja tiesības izmantot Clonable pakalpojumus, ar vai bez iepriekšēja brīdinājuma; (b) iekasēt maksu saistībā ar Clonable pakalpojuma izmantošanu; (c) mainīt un/vai atcelt maksu, kas iekasēta saistībā ar Clonable pakalpojumu; un/vai (d) piedāvāt iespējas dažiem vai visiem Clonable pakalpojuma lietotājiem. Jūs piekrītat, ka ne mēs, ne mūsu saistītie uzņēmumi nav atbildīgi pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādām Clonable pakalpojuma, jebkura pakalpojuma, satura vai funkcijas, kas tiek piedāvāta ar platformas starpniecību, izmaiņām, apturēšanu vai pārtraukšanu pilnībā vai daļēji, kā arī par jebkuru pakalpojumu, saturu vai funkciju.

 

Mēs varam atsaukt jūsu reģistrācijas privilēģijas un/vai veikt jebkādus citus piemērotus pasākumus, lai īstenotu šīs vadlīnijas, ja mums tiek ziņots par pārkāpumiem. Turklāt mēs pēc saviem ieskatiem varam jebkāda iemesla dēļ pārtraukt jūsu kontu vai dalību jebkurā Clonable pakalpojuma un platformas funkcijā.

 

ClonableAtmaksāšanas un atcelšanas noteikumi ir daļa no Clonable pakalpojumu sniegšanas noteikumiem un ir iekļauti šajos noteikumos (klikšķiniet šeit, lai iepazītos ar Atmaksāšanas un atcelšanas noteikumiem). Reģistrējoties vietnē Clonable un izmantojot Clonable pakalpojumus, jūs skaidri apliecināt, ka esat izlasījis un sapratis Atmaksāšanas un atcelšanas politiku un piekrītat ievērot tās noteikumus un nosacījumus. Ja jebkurā brīdī jūs nepiekrītat Atmaksāšanas un atcelšanas politikai vai jebkurai tās daļai, jūsu vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir pārtraukt izmantot Clonable Pakalpojumus un izbeigt savu kontu. Tomēr ņemiet vērā, ka uz visiem darījumiem, kas veikti pirms šādas izbeigšanas datuma, pilnībā attiecas Atmaksāšanas un atcelšanas politikas noteikumi.

 

Lietotāja uzvedība

Jūs piekrītat piekļūt vai mēģināt piekļūt Platformai, izmantojot tikai Clonable nodrošināto saskarni, vai apiet jebkādus Clonable noteiktos piekļuves vai lietošanas ierobežojumus, lai nepieļautu noteiktu Platformas lietojumu.

 

Jūs piekrītat neizmantot platformu, ne arī mudināt vai ļaut citiem to izmantot, lai:

 

 • kopīgot materiālus, kas ir nelikumīgi, kaitīgi, draudoši, aizskaroši, aizskaroši, nelikumīgi, apmelojoši, apmelojoši, vulgāri, nepieklājīgi, bērnu pornogrāfiski, nepieklājīgi, rupji, rupji, aizskaroši, aizskaroši citu personu privātumu, naidīgi vai rasu, etniski vai citādi nepieņemami;
 • Citas personas vajāšana, iebiedēšana un/vai uzmākšanās tai;
 • kūdīšana uz vardarbību;
 • jebkādā veidā kaitēt nepilngadīgajiem;
 • kopīgot materiālus, kurus jums nav atļauts kopīgot saskaņā ar likumu vai līgumiskām vai fiduciārām attiecībām;
 • kopīgot materiālus, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības vai citas jebkuras puses īpašumtiesības;
 • nepatiesi uzdoties par kādu personu vai organizāciju vai nepatiesi norādīt vai citādi sagrozīt savu saistību ar kādu personu vai organizāciju;
 • izmantot platformu vai materiālus tā, ka lietotājs tiek maldināts, liekot domāt, ka viņš/viņa ir tiešā kontaktā ar Clonable;
 • kopīgot materiālus, kas satur datorvīrusus vai citus datorkodus, datnes vai programmas, kas paredzētas, lai pārtrauktu, iznīcinātu vai ierobežotu datora programmatūras, aparatūras vai telekomunikāciju iekārtu darbību;
 • Piekļūt platformai vai izmantot to tādā veidā, kas varētu sabojāt, atspējot, pārslogot vai traucēt jebkura Clonable servera vai ar jebkuru Clonable serveri savienoto tīklu darbību;
 • tīši vai netīši traucēt vai pārtraukt platformas darbību vai pārkāpt jebkurus Likumus par piekļuvi platformai vai tās izmantošanu, pārkāpt jebkuras ar platformu savienoto tīklu prasības, procedūras, politikas vai noteikumus, vai iesaistīties jebkurā Līgumā aizliegtā darbībā;
 • izjaukt platformas, materiālu, kontu, paroļu, serveru vai tīklu, kas ir saistīti ar platformu vai ar tās starpniecību, vai jebkuras saistītās vai saistītās vietnes drošību vai kā citādi nodarīt tiem kaitējumu;
 • traucēt, kavēt vai neļaut citiem lietotājiem izmantot vai baudīt Platformu vai Materiālus, vai jebkuru citu saistītu vai saistītu vietni, platformu vai saturu;
 • piekļūt vai mēģināt piekļūt jebkuram Materiālam, kam neesat pilnvarots piekļūt, vai izmantojot jebkādus līdzekļus, kas nav tīši darīti pieejami ar Platformas starpniecību;
 • reproducēt, pārdot, tālāk pārdot vai izmantot jebkādiem komerciāliem mērķiem jebkuru Materiālu daļu, Platformas vai Materiālu izmantošanu vai piekļuvi Platformai vai Materiāliem;
 • platformas hostings, abonēšanas vai cita veida, bez Clonable, tostarp saistītās lietojumprogrammas, atļaujas, lai ļautu trešajai pusei izmantot platformu jebkura Materiāla radīšanai, pārsūtīšanai vai aizsardzībai;
 • krāpšana, neslavas celšana vai citāda citu personu likumīgo tiesību (piemēram, tiesību uz privātumu un publicitāti) pārkāpšana; vai
 • iesaistīties citā uzvedībā, kas pēc Clonable ieskatiem tiek uzskatīta par nepiemērotu, nelikumīgu vai nevēlamu.

 

Turklāt jūs piekrītat ievērot visus piemērojamos likumus, noteikumus un normas, kas ir nosacījums Clonable pakalpojuma izmantošanai.

 

Lai mēs varētu aizsargāt mūsu produktu un pakalpojumu kvalitāti, jūs ar šo atļaujat mūsu darbiniekiem un pārstāvjiem piekļūt jūsu kontam un datiem jebkāda iemesla dēļ pēc mūsu ieskatiem. Mēs arī paturam tiesības, bet neuzņemamies atbildību uzraudzīt vai pārbaudīt jūsu rīcību, izmantojot Clonable pakalpojumu un platformu. Uz Clonable pakalpojuma un platformas izmantošanu attiecas visi piemērojamie vietējie, štata, valsts un starptautiskie likumi un noteikumi. Jūs arī atzīstat, ka esat atbildīgs par visu piekļuves līniju, tālruņa un datora aprīkojuma (tostarp modema) vai citu ierīču, kas nepieciešamas, lai piekļūtu platformai, iegādi vai nodrošināšanu un visu ar to saistīto maksu samaksu.

 

Jurisdikcijas jautājumi

Platformu kontrolē un pārvalda Clonable no Nīderlandes, un tās mērķis nav pakļaut Clonable jebkuras citas teritorijas, kas nav Nīderlandes valsts, likumiem vai jurisdikcijai. Clonable nepārstāv un negarantē, ka Clonable pakalpojums un platforma vai jebkura tās daļa ir piemērota vai pieejama lietošanai jebkurā konkrētā jurisdikcijā. Personas, kas izvēlas piekļūt platformai, to dara pēc savas iniciatīvas un uz savu risku, kā arī ir atbildīgas par visu vietējo likumu, noteikumu un noteikumu ievērošanu. Mēs jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem varam pilnībā vai daļēji ierobežot platformas pieejamību jebkurai personai, ģeogrāfiskajam apgabalam vai jurisdikcijai, ko izvēlamies.

 

Paziņojumi

Clonable var sniegt jums paziņojumu, nosūtot e-pastu, publicējot to platformā vai izmantojot citus saprātīgus līdzekļus. Jums ir jāsniedz Clonable rakstisks paziņojums, izmantojot e-pastu vai kā citādi skaidri noteikts Clonable. Clonable var pārraidīt, izplatīt vai rādīt paziņojumus vai ziņojumus, izmantojot Clonable pakalpojumu, lai informētu jūs par izmaiņām Līgumā, Clonable pakalpojumā un platformā, konfidencialitātes politikā vai citos interesējošos jautājumos. Jebkura šāda informācijas pārraidīšana, izplatīšana vai parādīšana ir paziņojums jums.

 

Piemērojamie tiesību akti un citi vispārīgie noteikumi un nosacījumi

Līgums nerada un nav uzskatāms par tādu, kas rada partnerattiecības, kopuzņēmumu, darba devēja un darbinieka, aģentūras vai franšīzes devēja un franšīzes ņēmēja attiecības starp jums un Clonable. Līgumu reglamentē un interpretē saskaņā ar Nīderlandes tiesību aktiem, neņemot vērā nekādus tiesību normu kolīziju principus. Jūs piekrītat, ka jebkura tiesiska vai taisnīga rīcība, kas izriet no Līguma vai ir saistīta ar to, tiks ierosināta tikai s'Hertogenbosch pilsētas tiesās, un jūs ar šo piekrītat un pakļaujaties šādu tiesu personiskajai jurisdikcijai šādu prasību izskatīšanā un atsakāties no jebkādiem iebildumiem attiecībā uz jurisdikciju, atrašanās vietu vai neērtu tiesu. Jūs piekrītat, ka jebkura pretenzija vai prasības iemesls, kas izriet no Clonable pakalpojuma un Platformas vai Līguma lietošanas, ir jāiesniedz viena (1) gada laikā pēc šādas pretenzijas vai prasības rašanās, pretējā gadījumā tā zaudē spēku uz visiem laikiem, neatkarīgi no jebkādiem noilguma termiņiem vai citiem pretējiem tiesību aktiem. Ja šajā periodā Clonable neizpilda vai neizmanto kādu no Līguma noteikumiem vai saistītajām tiesībām, tas nenozīmē atteikšanos no šīm tiesībām vai noteikumiem. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir nelikumīgs, spēkā neesošs vai jebkāda iemesla dēļ nav izpildāms, šis noteikums tiek uzskatīts par atdalāmu no šiem noteikumiem un nosacījumiem, un tas neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību. Clonable var jebkurā laikā pilnībā vai daļēji nodot šo Līgumu, par to paziņojot jums vai nepaziņojot. Jūs nedrīkstat piešķirt, nodot vai licencēt šo Līgumu vai jebkuras no savām tiesībām vai pienākumiem saskaņā ar Līgumu bez iepriekšējas rakstiskas Clonable piekrišanas. Nevienas Puses atteikšanās no jebkura šajā Līgumā paredzētā pārkāpuma vai saistību neizpildes netiek uzskatīta par atteikšanos no jebkura iepriekšēja vai turpmāka pārkāpuma vai saistību neizpildes. Virsraksti, virsraksti vai punktu virsraksti šajā Līgumā ir iekļauti tikai lasītāja ērtībai un nekādā veidā nedefinē vai nepaskaidro nevienu šī Līguma punktu vai noteikumu. Šis ir viss līgums starp jums un Clonable attiecībā uz šeit aplūkoto jautājumu, un jūs to nevarat grozīt. No Līguma labumu gūs Clonabletiesību pārņēmēji, cesionāri un licences saņēmēji. Bez ierobežojumiem jūs piekrītat, ka Līguma drukāta versija un jebkurš paziņojums, kas sniegts elektroniskā formā, ir pieņemams tiesas vai administratīvajā procesā, kas pamatojas uz Līgumu vai ir saistīts ar to, tādā pašā apjomā un ar tādiem pašiem nosacījumiem kā citi uzņēmējdarbības dokumenti un ieraksti, kas sākotnēji sagatavoti un saglabāti drukātā formā.

 

Autortiesības un paziņojumi par autortiesībām

Mēs cienām citu personu intelektuālo īpašumu, un lūdzam lietotājus rīkoties tāpat. Attiecīgos apstākļos un pēc saviem ieskatiem mēs varam slēgt to lietotāju kontus, kuri pārkāpj citu intelektuālā īpašuma tiesības. Ja uzskatāt, ka jūsu darbs ir kopēts autortiesību pārkāpuma veidā, lūdzu, sniedziet mūsu autortiesību aģentam šādu informāciju:

 • personas, kas ir pilnvarota rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā, elektroniskais vai fiziskais paraksts;
 • tā ar autortiesībām aizsargātā darba aprakstu, par kuru jūs apgalvojat, ka tas ir pārkāpts.
 • apraksts par to, kur platformā atrodas materiāls, kas, jūsuprāt, ir pārkāpts;
 • savu adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi;
 • jūsu paziņojums, ka jums ir godprātīga pārliecība, ka strīdīgo izmantošanu nav atļāvis autortiesību īpašnieks, jūsu pārstāvis vai likums; un
 • jūsu paziņojums, kas sniegts, piespriežot sodu par nepatiesu liecību, par to, ka jūsu paziņojumā sniegtā informācija ir precīza un ka jūs esat autortiesību īpašnieks vai esat pilnvarots rīkoties autortiesību īpašnieka vārdā.

 

Līguma grozījumi

Clonable patur tiesības pēc saviem ieskatiem veikt izmaiņas Līgumā, un visas izmaiņas stājas spēkā nekavējoties pēc to publicēšanas. Mēs paziņosim par šādām izmaiņām, publicējot pārskatīto Līguma projektu platformā. Jūs varat noteikt, kad Līgums pēdējo reizi pārskatīts, skatot "Pēdējo reizi pārskatīts" šīs lapas apakšā. Turpinot izmantot platformu pēc šādām izmaiņām, tiks uzskatīts, ka jūs piekrītat šādām izmaiņām. Ja nepiekrītat Līguma noteikumiem vai jebkādiem tā grozījumiem, lūdzu, neturpiniet izmantot šo platformu.

Pēdējo reizi pārskatīts 2021. gada 20. jūlijā